Giriş

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Beni HatırlaŞifremi Unuttum

Hesap Oluştur!

Google Tanıtımları

.::. Herokulalazim.com Sitemiz Kuruluşudur .::.

Türkçe Öğretmenleri Paylaşım Adresi Forum
   Sözcük Türleri
     isim tamlamaları
Mesaj Gönderebilmek için Kayıt Olun

Cevaplı | Önce Yeniler Önceki Başlık | Sonraki Başlık | En alt
Gönderen Gönderi
menkir
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 9:17
Kayıt: 2006/9/16
Gönderen: Kütahya
Gönderiler: 82
isim tamlamaları
6.sınıflarda isim tamlamalarını anlatırken takısız isim tamlamasından bahsediyor musunuz?Kitapta yer almıyor.Test kitaplarında da yok artık.
sevde
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 9:32
Kayıt: 2006/3/11
Gönderen:
Gönderiler: 223
Re: isim tamlamaları
Hocam İsim Tamlamaları için Türkçe Öğretim Programı'ndaki kazanımlara bakın.Orada açıklaması da var.Zincirleme isim tamlamasını bile vermeyeceğiz.sadecebelirtili ve belirtisiz isim tamlamasını vereceğiz.Zincirleme isim tamlaması hakkında da açıklama var orada.Kitaplarda da bundan dolayı yer almıyor takısız.
menkir
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 9:33
Kayıt: 2006/9/16
Gönderen: Kütahya
Gönderiler: 82
Re: isim tamlamaları
Takısız yer almıyor ama zincirleme isim tamlamasını vermiş etkinliklerle.
sevde
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 9:36
Kayıt: 2006/3/11
Gönderen:
Gönderiler: 223
Re: isim tamlamaları
AMAÇ VE KAZANIMLAR

1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. Kök ve eki kavrar.
2. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder.
3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
4. Gövdeyi kavrar.
5. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar.
6. Birleşik kelimeyi kavrar.
7. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
2. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
3. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar.
4. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar.
5. İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
6. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır.
7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
8. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.

AÇIKLAMA

[!] Bütün dil bilgisi çalışmalarında, öğrencilerin edindikleri bilgileri, okudukları ve dinlediklerini anlamlandırmada kullanmalarına; konuşurken ve yazarken uygulamalarına ağırlık verilir.
[!] Kelimede yapı özellikleriyle ilgili kazanımların verilişinde ilgili oldukları yazım kurallarına değinilir.
1. 1. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olduğu vurgulanır.
1. 2. Fiil köklerinin “-mek/-mak” eki ile okunması gerektiği, fiilin “-mek/-mak” eki almış biçimine mastar adı verildiği, mastarın fiilin adı olduğu belirtilir.
1. 2. Hem isim hem de fiil olan köklere örnek verilerek bunların kök çeşidinin aldıkları ekler aracılığıyla belirlenebileceği kavratılır.
1. 3. Çekim eklerinin çeşitlerine ilgili oldukları konulara gelindiğinde değinilir.
1. 3. Ekler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dikkat çekilir. Bu durum, yapım ekleri kelime türetirken çekim eklerinin var olan kelimeyi kelime grubu ya da cümle içinde kullanılmaya elverişli hâle getirmesi, yani ona son şeklini vermesiyle açıklanır.
1. 5. Yapım eklerinin işlevleri kavratılırken isimden isim yapma ekleri, isimden fiil yapma ekleri, fiilden fiil yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri ayrımına gidilir. Eklerin sesçe farklı biçimlerinin farklı birer ek olmadığı, aynı ekin çeşitleri olduğu kavratılır. Bu amaçla ilgili ses olaylarına değinilir. Fiilden fiil yapma eklerinin işlevleri ve anlam özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak fiil çatısı konusunda durulur. Burada eklerin kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerine ağırlık verilir.
1. 6. Birleşik kelimelerin anlam özelliklerine dik¬kat çekilir. Birleşik kelimelerin kuruluş özellikleri konusuna girilmez.
1. 7. Tarihî nedenlerle kök ve ek arasındaki anlam ilişkisinin kaybolduğu türemiş kelimeler basit kelime olarak ele alınır.
[!] Türemiş ve birleşik kelimelere mümkün olduğunca çok örnek verilerek öğrencilerin söz varlığının zenginleşmesi sağlanır. Hangi kelimelere öncelik verilmesi gerektiği konusunda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nden yararlanılabilir.
 Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve ku¬ral¬la¬rı uygulamaya yönelik kazanımların de¬ğer¬len¬di¬ril¬me¬sin¬de; açık uçlu, kı¬sa cevaplı, dol¬¬durmalı sorular; ça¬lış¬ma kâ¬ğıtları, stan¬dart test¬¬ler, süreç gelişim dos¬ya¬la¬rı, eşleştirme test¬le¬ri, öz de¬ğer¬len¬dirme formları, gözlem form¬ları kullanılabilir.
2. 1. Özel isim, cins ismi; teklik, çokluk, topluluk ismi; somut isim, soyut isim konuları ele alınır. Çokluk eki ve işlevlerine değinilir. Özel isimlerin yazımına yönelik kurallarla gerekli ilişkilendirme yapılır.
2. 2. Düzeye uygun metinlerden hareketle zamirlerin hangi kelimenin, ifadenin yerine kullanıldığını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Zamirlerin bütün çeşitleri örneklendirilir, bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak kişi, işaret, belirsizlik, soru zamiri adlandırmaları kullanılarak ayrıma gidilmez.
2. 3. İsmin hâlleriyle fiiller arasındaki ilişkiye dik¬¬¬¬kat çekilir. Hâl eklerinin eklendikleri kelimeye kazandırdığı farklı anlam özelliklerine ağırlık verilir.
2. 3, 2. 4. Örneklerden hareketle 3. teklik kişi iyelik eki ile belirtme hâli ekinin kullanımı kavratılır.
2. 3, 2. 4. Kelime ile eklerin, ek ile ekin birleşmesinde ortaya çıkan yardımcı ünsüzlerin işlevi kavratılır.
2. 5. İsim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz tamlama çeşitlerine değinilir. Zincirleme isim tamlamasının ayrı bir tamlama çeşidi olmadığı, belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının iç içe girmesiyle oluştuğuna dikkat çekilir. İsim tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık verilir.
2. 6. Sıfatların bütün çeşitleri örneklendirilir, bunlardaki anlam özelliklerine değinilir ancak niteleme ve belirtme sıfatları ayrımına, belirtme sıfatlarının çeşitlerine girilmez.
2. 5, 2. 7. Öğrencilerin cümle ya da metin içinde isim ve sıfat tamlamalarını, bunların iç içe girmiş biçimlerini bir bütün olarak algılamasına yönelik çalışmalara ağırlık verilir.
2. 9. Aynı kelimenin farklı görevlerde kullanıldığı cümle örneklerden hareket edilir. Örnekler 6. sınıfta ele alınan kelime türleriyle sınırlandırılır.
 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kav¬ra¬ma/uy¬gulamaya yönelik kazanımların de¬ğer¬len¬di¬ril¬me¬sin¬de; açık uçlu, kı¬sa cevaplı, dol¬¬durmalı sorular; ça¬lış¬ma kâ¬ğıtları, stan¬dart test¬¬ler, süreç gelişim dos¬ya¬la¬rı, eşleştirme test¬le¬ri, öz de¬ğer¬len¬dirme formları, göz¬lem form¬ları form¬ları kullanabilir.


alponzo
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 10:41
Kayıt: 2007/9/26
Gönderen:
Gönderiler: 521
Re: isim tamlamaları
Hocam, yazdıklarınızın kaynağı nedir? İncelemek istiyorum da.
astagos
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 10:46
Kayıt: 2006/1/4
Gönderen: TÜRKİYE
Gönderiler: 1788
Re: isim tamlamaları
Buyrun hocam 36. sayfadan itibaren okuyun.

http://s1.dosya.tc/4.program_5537.doc.html


Tamamını indirmek istiyorsanız (Türkçe Programı)

http://ttkb.meb.gov.tr/
hani
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 10:54
Kayıt: 2007/3/20
Gönderen:
Gönderiler: 1317
Re: isim tamlamaları
2. 5. İsim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz tamlama çeşitlerine değinilir. Zincirleme isim tamlamasının ayrı bir tamlama çeşidi olmadığı, belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının iç içe girmesiyle oluştuğuna dikkat çekilir. İsim tamlamalarının anlam özelliklerine ağırlık verilir.


Zincirleme isim tamlamasını yok mu sayıyoruz şimdi?


----------------
Sana kendimi anlatmaya çalýþmam,senin beni tanýmaný beklerim.

alponzo
Gönderilme Zamanı: 2009/3/19 11:03
Kayıt: 2007/9/26
Gönderen:
Gönderiler: 521
Re: isim tamlamaları
TEŞEKKÜRLER HOCAM.
mesca
Gönderilme Zamanı: 2009/3/21 17:39
Kayıt: 2008/9/11
Gönderen:
Gönderiler: 122
Re: isim tamlamaları
siz anlatmadınız demek! ben anlattım. ayrıntılarıyla işledim isim tamlamasını ve iyi de öğrendiler.dilbilgisinde kitaba hiç bağlı değilim aslında. konuyu kaynak kitaplarımdan işleyip testler dağıtıyorum.
yani SBS'de takısız isim tamlaması yok mu hocam?
Cevaplı | Önce Yeniler Önceki Başlık | Sonraki Başlık |

Mesaj Gönderebilmek için Kayıt Olun
 

Ne Demiş Atalarımız?

Dosya Gönder


YARDIM (VİDEO)

Tiyatro-Skeç